زنانی به نقش و رنگ زورخانه ای

زهرا دروگر فوق دیپلم گرافیک و لیسانس نقاشی از شهر مقدس مشهد زنان در زورخانه را موضوع نقاشی خود قرار داده است. از او درباره این انتخاب پرسیدم:

اصالت و ریشه هاى فرهنگى همچنان که زیبایى و زندگى مى بخشد مى تواند هدایتگر و راهنما باشد.

رویکرد ما نسبت به هنر و فرهنگ اصیل ما ، مسئله ایست که بعنوان یک ایرانى ، نمیتوان بدون موضع گیرى خاصى از کنارش بى تفاوت عبور کرد.

در این مجموعه ، موضوع نمود احساسات و رویکرد ما نسبت به هنر و ریشه هاى فرهنگیمان است.

این فضا (زورخونه) مى تواند تداعى کننده تجربه اى ذهنى براى مخاطب باشد. تلاشم این بود که دنیایی متفاوت و تکرار نشدنى باشد و اینکه مخاطب دنیاى دهنى خود را داشته باشد.

یکبار به همراه پدرم به زور خونه رفتیم.  فضاى معنوى زورخانه برایم جالب و تاثیر گذار بود.  صدای زنگ و ضرب که در فضا میپیچید رقص پهلوانان داخل گود و حرکاتشان با آهنگ بسیار دیدنی بود.

تنها موضوعى که بنظرم میرسد این است که زن بودن دقیقا چیزیست که جامعه باید بپذیرد و به دیدنش در هر محیطی عادت کند.

۱۳۹۹/۳/۴ ۱۳:۰۱:۴۲

ثبت ديدگاه