درباره admin2

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
admin2 تاکنون 1 مطلب را ایجاد کرده است.

فتوای مراجع تقلید

بررسی ابعاد حقوقی و فقهی‌ حضور زنان در ورزش باستانی هادی احمدی یکی از موضوعاتی که اخیرا در ایران مورد توجه فعالین و ورزشکاران ورزش های باستانی قرار گرفته است و کمابیش محل اختلاف گردیده است حضور یا عدم حضور بانوان در ورزش های باستانی است. چنانچه با نگاهی بی طرفانه و با رویکردی تکنیکی [...]